ReadyPlanet.com
การควบคุมคุณภาพ

1. ตรวจสอบความกว้างและความยาวด้วยไม้บรรทัด
2. ตรวจสอบความหนาด้วยเครื่องมือวัดความหนา (ไมครอน)
3. ตรวจสอบความแข็งแรงของฟิล์มและซีลด้วยแรงดันลม
4. ตรวจสอบความเหนียวของส่วนข้อมือและนิ้วมือด้วยการใช้มือดึง